c:/ AKTUÁLIS FOTÓK, AKCIÓK FACEBOOK OLDALUNKON :
http://www.facebook.com/megyericsardaHÁZHOZSZÁLLÍTÁS:
https://www.foodpanda.hu/restaurant/w7jd/megyeri-csardaA Megyeri Csárda története  
        

           E terület mellett, ahol a csárda áll, már az ókorban is jelentős közlekedési útvonal húzódott. Ásatások emlékei bizonyítják, hogy ez a vidék egykor a rómi "LIMES" láncszeme volt. A mai csárda környékén erődítések helyezkedtek el és itt állt az őrtorony is.
                        A XV.sz.írásos emlékei szerint a megyeri terület a váci káptalan birtoka, majd a törökvész után 1695-től Újfalusi János földbirtokos tulajdona.                             Feltehetően ekkortájt létesült itt valami csárdaépület.
                        A XIX.századtól Károlyi gróf hitbizományi birtoka Újmegyer település, ez a vidék, ahol fejlett szőlőművelés folyik.
                        A mai csárda főépületéhez a XVIII-XIX. Században istálló és beszálló fogadó tartozott. A Dunai oldalon ma is látható a lebontott szárnyépület                           ajtó- és ablakíveinek maradványa. A Pestre igyekvő felsőmagyarországi parasztok a csárda Északi kapuján érkeztek, majd itt megpihenve a Déli vagy a
 Pesti kapun keresztül folytatták útjukat.
                        A betyárvilágról szóló színes hagyomány az tartja, hogy a pénzével hazatartó paraszt sokszor nemcsak pénzét és csinos feleségét, de még az                             életét is a becsali csárdában hagyta.
                        1918-ban Károlyi gróf a csárdát több más ingatlannal együtt az "Egyesült Izzó" részére áruba bocsátotta.
   
 
A honlapot a WEB Expert készítette.
 
deutsch english magyar levél küldése